Jakimi cechami powinien się wyróżniać odpowiedni kandydat na kierownika regionalnego?

Tego typu kierownik sprzedaży ma za zadanie organizować pracę wszystkich oddziałów przedsiębiorstwa na podległym jemu obszarze i administruje swoją filią. Jest to stanowisko niezwykle odpowiedzialne oraz wymagające znacznego doświadczenia oraz określonych zdolności.
Manager tworzy krótko- oraz długoterminowe plany sprzedażowe, troszczy się również o ich poprawne wykonywanie.