Co oznacza fraza pomoc de mini minimis?

Pojęcie pomoc de minimis jest to forma pomocy przedsiębiorstwom. Wspomaga rozwój przedsiębiorczości w naszym kraju i na świecie. Taka pomoc jest z perspektywy prawa nieznaczna, o niewielkich rozmiarach.

Finanse małych firm

Autor: peddhapati
Źródło: http://www.flickr.com

Głównym jej zadaniem jest małe wsparcie finansowe. Wsparcie przedsiębiorcy nie może być wsparciem konkurencji firm, nie powinno powiększać szans firmy na rynku. Jest to jeden z rodzajów pomocy publicznej. Firma może skorzystać na przykład z różnego rodzaju dotacji w ramach działalności. Przedsiębiorcy korzystając z wsparcia de minimis przede wszystkim mają możliwość być zwolnieni z z płatności podatków.

Jak wysoka jest pomoc de minimis oraz do czego firma może ją stosować?

Wsparcie finansowe tego rodzaju jest sumą 200 000 euro w ciągu 3 lat – suma taka dotyczy wszystkich sektorów z wyłączeniem transportu drogowego, w którym suma wsparcia wynosi już 100 000 euro. Każdy przedsiębiorca może wesprzeć swą działalność z taką pomocą w kwestiach takich jak na przykład: rozpoczęcie i wdrożenie sap wdrożenia swojej fmry, inwestycje w usługi doradcze, zakup usług szkoleniowych pracowników oraz dostosowanie budynków w jakich to będą odbywać się owe szkolenia, jak również zakup lub też leasing urządzeń a także programów komputerowych ważnych podczas realizacji szkoleń.

Które przedsiębiorstwa mogą korzystać z pomocy de minimis?

Pomoc de minimis to możliwość wspomagania dla każdego rodzaju prowadzonej działalności, jej elementem są wszystkie przedsiębiorstwa (finansowa pomoc). Forma ta sugeruje, iż każdy przedsiębiorca ma prawo ją stosować.

Istnieją jednak pewne sytuacje w jakich taki rodzaj pomocy jest niedopuszczalny między innymi gdy firma chce użytkować pieniądze na wsparcie towarów polskich, jeśli to wpłynie w negatywny sposób na produkty sprowadzane z zagranicy. Nie mogą korzystać z niej firmy realizujące działalność związaną z węglem kamiennym jak również rybołówstwem. Również przedsiębiorstwa będące w ciężkiej sytuacji finansowej nie mają sposobności wykorzystania tego typu opcji wsparcia.