Co się dzieje z mieniem przejętym dłużnika przez komornika? – kilka najważniejszych informacji w tym obszarze

Przejęcie mienia przez instytucję komorniczą nie należy dziś do rzadkości. Naruszający prawo i interesy innych dłużnicy tracą w ten sposób najróżniejsze mienie – od niewielkich akcesoriów po duże posiadłości. Przedmioty, które przeszły do komornika mogą zostać oddane pod licytacje, których przebieg jest udostępniany ogółowi.

Młotek sędziego

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Rzeczy, które przejął komornik, a które nie zostały oddane do obrotu handlowego, są licytowane. Oczywiście nie wszystkie własności przejęte nadają się do obrotu i oddania ich właściwemu przedsiębiorcy. Gdy tak jest lub (Zobacz też: papierniczy wrocław) po prostu nie ma możliwości wyprzedaży, na wierzycielski wniosek komornik Goleniów oddaje mienie pod licytacje.

Są to decyzje instytucji komorniczych – to one decydują o ewentualnym sposobie zbycia własności. Strony kancelarii komorników w większości miast zawierają obwieszczenia, bogate w drobiazgowe dane i kwoty licytowanego mienia. Wykazują one licytacje tego mienia, które w danej chwili posiada legalnym wyrokiem sądu komornik. W obwieszczeniu o licytacji mienia znajdziemy, poza niezbędnymi szczegółami jak miejsce i godzina licytacji, również cenę wywoławczą, osobiste dane komornika czy numery konta do przelewu kwoty za mienie. Nie jest przy tym ważne czy licytacje dotyczą samochodu, większych nieruchomości czy budynku przemysłowego – kliknij w źródło.

Wytyczne postępowania z własnością przejętą przez komornika ustala kodeks cywilny. Kluczowe zapisy w tej kwestii zmieniały się przez kilka dobrych lat. Dziś pewnym sposobem przeglądu własności komorniczych oddanych pod licytacje jest przegląd lokalnych i centralnych witryn komorniczych. Największą z nich jest portal licytacje.komornik.pl. Przejrzymy tam sporo aktualnych licytacji, oddzielne dla nieruchomości, oddzielne dla ruchomości (a więc innych dóbr materialnych). Jak to bywa w rozbieżności cen w licytacjach, progi kwotowe są ogromne – od kilku złotych do całych milionów: świetny artykuł.

Koszty mienia przejętego przez komornika, podlegają ustaleniu przez rzeczoznawcę. Przepisy Kodeksu Cywilnego ustalają cenę wywołania w pierwszym terminie publicznej licytacji na trzy czwarte ceny szacunkowej. Brak ofert w tym terminie skutkuje obniżką ceny wyjściowej do połowy kwoty wartości oszacowanej.