Jak mamy możliwość rozliczyć zeznanie podatkowe przez internet?

PIT-38 to formularz proponowany dla podmiotów rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W formularzu tym wyliczymy dochody z:aktywności gospodarczej prowadzonej na osobiste nazwisko, działalności ekonomicznej prowadzonej w formie spółki osób fizycznych, w których płatnik jest wspólnikiem, wynajmu, podnajmu, ajencji, poddzierżawy lub innych umów o pokrewnym zakresie. W deklaracji ujawnia się także niezwolnione z opodatkowania zyski zagraniczne, które podatnik osiągnął w roku 2014 z tych źródeł przychodów.

obliczymy Twoje podatki

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Płatnicy którzy nie mają w obrębie Rzeczypospolitej Polskiej punktu zamieszkania (podlegający ograniczonemu obowiązkowi fiskalnemu). Program PIT online 2014, to program z którym rozliczysz i zrealizujesz osobistego PIT a sprawnie i prosto. Odliczenie przypada rodzicielom realizującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi mieszka również rodzicom przejściowym. Z odliczenia nie skorzystają zatem rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej także opiekunowie prawni w sytuacji, gdy nieletni z nimi nie mieszka. Bardzo potrzebny program PIT online 2014, który za Ciebie wypełni PIT (przeczytaj także o innych rozliczenia – np. PIT 36 i 28 – ).

PIT-38 proponowany jest przede wszystkim dla podatników wyprzedających bądź obejmujących dokumenty wartościowe – akcje, wkłady, pochodne instrumenty płatnicze, pożyczone papiery wartościowe, udziały w kooperatywach. Ten rodzaj formularza przeznaczony jest także dla podatników inwestujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie także giełdach obcych.

Prezentowany artykuł jest niesłychanie wciągający? Jeżeli tak, to zobacz również pozostałe polecane (https://www.e-specjalista.net.pl/pl/c/Oswietlenie-LED/63) treści, ponieważ wydają się być równie interesujące oraz wciągną Cię całkiem.

Do formularza trzeba dołożyć załącznik PIT/ZG, co znaczy, że na PIT-38 można też wykazać analogiczne środki utrzymania uzyskane poza granicami Polski. Pora złożenia formularza PIT-38 mija 30 kwietnia roku następującego po roku skarbowym. przejdź do strony Pitax.pl

Dodatkowo PIT-38 zaplanowany jest dla podatników, którzy w roku fiskalnym dostali przychody z tytułu objęcia wkładów (akcji) w spółkach posiadających osobowość legalną lub udziałów w spółdzielniach w zamian za wkład niefinansowy w innej postaci aniżeli firma lub jego zorganizowana fragment.