Odpowiednia ocena okresowa pracownika

Oceny okresowe pracowników to obecnie popularny sposób pomiaru ich wiedzy, jak również weryfikacji tego jakie cechy pracowników są wartościowe na danym stanowisku. Jak pokazują badania tylko trochę ponad 10% makro przedsiębiorstw i korporacji nie korzysta z takiego rodzaju metod nadzoru.

Praca, biznesmen

Autor: www.s-lab.pl
Źródło: www.s-lab.pl
Na przestrzeni kolejnych lat powstało kilka szczególnych nurtów, które pozwalają na prawidłową ocenę, a wśród nich różne wskaźniki. Te są przygotowywane bezpośrednio w każdym przedsiębiorstwie.

Czy masz chęć poznać analogiczne porady? Jeśli tak, to zobacz w witrynie podobne informacje odnoszące się takiej kwestii – odnośnik jest tutaj.

Bierze się bowiem pod uwagę jej określone zapotrzebowania i wymagania. Oceny okresowe pracowników pozwalają niewątpliwie na poprawę sytuacji w organizacji. Wyróżnia się kilka metod ocen tego typu a wśród nich często używaną jest ocena 360 stopni. Dzięki niej ocena pracownika sprawdzana jest przez wywiady nie tylko z ocenianym pracownikiem, ale także jego środowiskiem zawodowym. Tutaj szczególnie sięga się po komentarz przełożonych, kolegów a nawet klientów, z jakimi podwładny miał do czynienia.

Następnym sposobem, aby ocena pracownika przebiegła właściwie jest ocena 180 stopni. Jest ona bardzo podobna do tej opisywanej wcześniej, rozróżnia się głównie wykluczeniem w nagromadzaniu komentarzy klientów oraz przełożonego. W tym przypadku zazwyczaj dane o pracowniku kompletuje się poprzez wywiady ze współpracownikami a także głównym szefem.

Ocena pracownika jest także możliwa dzięki technice jaką jest technika wydarzeń krytycznych. Tu kompletuje się dane odnośnie powodzeń i błędów badanego w danym czasie. Dzięki temu przełożony ma dobry obraz całościowych poczynań podwładnego. To z której metody korzysta dane przedsiębiorstwo zależy od profilu działania i zapotrzebowania w konkretnym czasie. Najczęściej taka ocena pracownika stosowana jest raz do roku i szczególnie od jej rozstrzygnięcia zależy premia czy awans danego pracownika. Wyniki ocen pozwalają także na ich sprawdzenie. Takie wiadomości pomagają podjąć trafne decyzje o daniu przykładowo kolejnych warsztatów.