Czym jest dekretowanie e-faktur?

W erze komputeryzacji e-faktura jest zwykłą konsekwencją przemian, jakie zachodzą w życiu społecznym.
E-faktury możemy napotkać już w nieomal w każdej sferze gospodarki.

Wynika to z beneficjów, jakie niosą za sobą elektroniczne faktury, zatem ochrona otoczenia, szybkie rozliczenia się z petentem, prostota wytwarzania jak też przekazywania dokumentów. E-faktury przynoszą firmom oszczędności, skutkiem tego większość przedsiębiorstw rezygnuje zupełnie z tradycyjnych faktur lub są one dodatkowo płatne.

Równie interesujący materiał odnajdziesz pod linkiem (https://dominikfilip.pl/) – przekonasz się, że jest niezwykle wciągający, zatem zobacz go.

Do tego normalizacja regulacji z dnia 1 stycznia 2011 roku, daje możliwość zastosowanie tej możliwości zgodnie z przepisem. Ustawa wyraźnie mówi, jak musi być opisana faktura elektroniczna, która w rozumieniu przepisów jest księgowym dowodem. W jaki sposób przebiega współcześnie dekretacja faktur? Dużym ułatwieniem przy dekretacji dokumentów księgowych jest wdrożenie w firmie własnych metod, czyli na przykład komputerowego rejestrowania wszelkich dokumentów elektronicznych w systemie księgowym. Warunkiem wdrożenia takiego podejścia jest jego szczegółowe opisanie w polityce księgowości.

konferencja

Autor: ITU Pictures
Źródło: http://www.flickr.com
Jedynie postępując zgodnie z przytoczonymi zasadami dekretacja faktur odbywa się zgodnie z wszystkimi warunkami. Dlatego praktycznie każda firma posiada dziś specjalne oprogramowanie księgowe. Za jego pomocą możliwe będzie wydrukowanie dekretu dla wszelkiej e-faktury. Wydrukować możemy też określone informacje, jakie łączą dekret z konkretną e-fakturą.

Posiadając takowe oprogramowanie akceptowalne jest manualne dekretowanie faktur. Jakkolwiek, wskazane jest na koniec każdego rozliczeniowego okresu wydrukować celem archiwizacji dekrety wszelkich faktur elektronicznych, jakie zostały zaksięgowane w tym okresie.