Dlaczego warto oddać swój 1% dla opp?

Od czasu przełomu 1989 roku wiele uległo zmianie w Polsce. O zmianach w gospodarce napisano już bardzo wiele książek, i choć to niezmiernie istotna cześć zmian, jednakże nie są to zmiany jedyne. Również istotną – jeżeli nie ważniejszą zmianą – było pozwolenie na działalność stowarzyszeń niezależnych. Gdy tylko powstały warunki ku temu, prędko jak grzyby po deszczu pojawiały się miejscowe organizacje, chcące dla siebie i innych coś zrobić, często angażując w realizacje celów zrzeszenia własny, prywatny wolny czas, często własne środki finansowe, a także wiedzę i doświadczenie.

Spotkanie z Martyną Wojciechowską

Źródło: http://www.naratunek.org

Sfera działań takich organizacji jest wielka – od działań kulturalnych, po działalność charytatywną. Można więc spotkać zrzeszenia których dążeniem jest odtworzenie jakiegoś wydarzenia historycznego, i inne, których celem jest naprawa naprawa drukarek zielona góra drogi czy chodnika, zbudowanie drogi rowerowej, czy najbardziej popularne: mające na celu pomoc osobom chorym i starszym lub dzieciom (więcej na ten temat).

Organizacje te dzielą się na zwykłe organizacje obywatelskie oraz organizacje pożytku publicznego (czyli w skrócie OPP). Te pierwsze, to po prostu stowarzyszenia. Organizacje pożytku publicznego zaś, to jednostki które zajmują się zdrowiem, pomocą charytatywną, oświatą, kulturą i sztuką itd.

Chcesz poznać większą ilość podobnych wiadomości? Jeżeli tak, to zobacz to użyteczne opracowanie, gdyż też Cię z pewnością zaciekawi.

itp. Zakres działalności OPP ściśle określają przepisy prawne. Na OPP ciąży obowiązek bardzo szczegółowej sprawozdawczości i opublikowania wyników finansowych. W zamian za to OPP mają wiele praw i udogodnień, na przykład zwolnienie z opłat administracyjnych oraz sądowych, i chyba najbardziej ze znanych – możność odprowadzania 1% podatku dla opp (warto pomóc) którą podatnicy sami wybiorą.

Z jakiej przyczyny warto swój 1 procent podatku przekazać jakiejś opp? Powody są dwa: pierwszy to fakt, że tym sposobem chociaż jeden procent podatku jaki oddajemy, dotrze tam, dokąd podatnik sobie życzy. Wydaje się, iż suma kilku złotych to prawie nic i niewarta jest naszej fatygi. Jednakże biorąc pod uwagę ogromną liczbę podatników – zebrane sumy robią się często nie małe.