Jakimi cechami powinien się wyróżniać odpowiedni kandydat na kierownika regionalnego?

Taki kierownik sprzedaży ma obowiązek organizować pracę wszystkich jednostek przedsiębiorstwa na podległym jemu terenie i zarządza swoją filią. Jest to stanowisko niezwykle odpowiedzialne oraz wymagające dużego doświadczenia i konkretnych zdolności.
Manager opracowuje krótko- i długoterminowe plany sprzedażowe, dba także o ich prawidłowe realizowanie.

Taki kierownik regionalny wyznacza zadania dla poszczególnych oddziałów, sprawuje dozór nad grupą przedstawicieli handlowych. Regionalny kierownik sprzedaży specjalizuje się m.in. administrowaniem grupą przedstawicieli handlowych, czyli zajmuje się ich motywowaniem, troszczy się o odpowiednie środowisko pracy, zapewnia kursy oraz rozlicza z powierzonych zadań. Do innych zadań zalicza się tworzenie planów sprzedażowych i kontrola ich realizacji. Następnym obowiązkiem jest kontrolowanie rynku i przedsięwzięć konkurencji. Jeszcze odmiennym zadaniem jest badanie potrzeb odbiorców lub też sprawowanie nadzoru nad działalnością podległych jemu oddziałów czy kontrola standardów sprzedaży.

kierownik regionalny

Autor: Gobierno Aguascalientes
Źródło: http://www.flickr.com
Do obowiązków kierownika regionalnego zalicza się również ustalanie warunków handlowych z odbiorcami czy reprezentowanie spółki i dbanie o jej jak najlepszy wizerunek. Kierownik regionalny powinien legitymować się wykształceniem wyższym, najlepiej ekonomicznym albo z branży, w jakiej funkcjonuje dana firma. Czasami jednak wystarczające okazuje się być doświadczenie oraz wykształcenie średnie. Konieczne jest co najmniej kilkuletnie doświadczenie w administrowaniu sprzedażą oraz w sprzedaży produktów z działu reprezentowanego przez spółkę.

Konieczna może okazać się także znajomość j. angielskiego, prawo jazdy (test na prawo jazdy online) kat. B, dobra umiejętność rynku, na którym działa firma, a także umiejętność obsługiwania komputerów.