Kiedy stosować outsourcing IT w firmie?

Za outsourcing uznajemy nowoczesny model zarządzania przedsiębiorstwem przekazujący w zarządzanie partnerowi zewnętrznemu zadania, które bezpośrednio nie wiążą się z podstawową działalnością firmy.

Outsourcing IT jest coraz częstszym rozwiązaniem wykorzystywanym przez firmy, które chcą, aby procesy informatyczne w ich firmach przebiegały sprawnie, bez zatrudniania na stałe sztabu informatyków.

Takie rozwiązanie jest coraz powszechniejsze również dlatego, że z reguły przyczynia się do obniżki kosztów funkcjonowania firmy. W ramach outsourcingu IT możemy wyodrębnić kilka podstawowych obszarów. Są to między innymi: hosting, a także inne usługi opierające się na wykorzystaniu data center, administracja kwit administracja serwerami warszawa systemami IT, help desk IT, usługi dotyczące systemu kopii zapasowych oraz replikacji systemów informatycznych.

Aby mieć pewność, że poufne dane w firmie są właściwie chronione, sprzęt jest eksploatowany efektywnie, a wszystkie aplikacje, z których korzystamy w firmie, mają wszystkie istotne licencje, przeprowadzamy audyt informatyczny. Może on dotyczyć pojedynczej stacji ogólnie traktowanego sprzętu IT. Audyty IT powinno się przeprowadzać okresowo, aby zyskać pewność, że cały obszar IT funkcjonuje właściwie, w przeciwnym razie grożą nam poważne konsekwencje zarówno prawne, jak i finansowe. Zwykle audyt może przeprowadzić u nas firma świadcząca nam usługi outsourcingowe, jeśli taką mamy, jeśli nie, możemy skorzystac z usług dowolnej firmy prowadzącej consulting IT.

WD SmartWare 1.3

Autor: Tabasco PR
Źródło: Tabasco PR

Analiza , która przeprowadzają firmy konsultingowe może doprowadzić do powstania wielu nowych rozwiązań, które często są opracowywane na platformie sharepoint. Do najczęstszych przykładów takich rozwiązań należy: projektowanie i wdrażanie intranetu, stworzenie nowego, efektywnego obiegu faktur, czy obiegu dokumentów w ogóle, obiegu dokumentów kadrowych, opracowanie systemu kancelaryjnego oraz projektowanie innych wyspecjalizowanych aplikacji. Dzięki temu można wpłynąć na poprawną wymianę informacji, efektywnie zarządzać dokumentami i tworzyć potrzebne raporty przyspieszające proces decyzyjny.