PIT 2016 – jak skorzystać z ulgi prorodzinnej w formularzu podatkowym?

Rozliczenie PIT 2016 razem z dzieckiem jest skierowane do rodziców, którzy samodzielnie wychowują swoje dzieci. W ten sposób będą oni mogli oszczędzić i zredukować podatek, jeśli tylko spełnią wszystkie konieczne formalności.

Autor: Wawel Service

PIT 2016 z ulgą ze względu na dzieci może zostać użyty przez osoby, które rozliczają się poprzez formularz PIT-37, a także PIT-36 dla przedsiębiorców z rozliczeniem ogólnym. Mogą zrobić z niej użytek rodzice albo opiekunowie prawni ponoszący trudy wychowania dziecka samotnie, którzy posiadają stan cywilny jednoznacznie wskazujący na to, że dziecko jest wychowywane bez pomocy partnera. Rodzicem samotnie wychowującym dziecko może być również osoba pozostająca w małżeństwie, jeżeli tylko udowodni, że współmałżonek nie posiada praw rodzicielskich lub odsiaduje karę w zakładzie zamkniętym. Za osoby samotnie wychowujące dziecko nie uznaje się jednak rodziców, którzy żyją wspólnie w związku konkubenckim – w tym przypadku oboje zatracają prawo do wspólnego rozliczenia PIT 2016 wraz z dzieckiem.

Umniejszenie znajduje zastosowanie tylko dla dzieci, które się uczą i nie ukończyły jeszcze 25.

Zajrzyj do wpisu, który znajduje się pod poniższym linkiem i czytaj więcej podatek dochodowy w polsce na ów temat, który najwidoczniej Cię zainteresował. Nie czekaj!

roku życia. Prawo do ulgi zatraca się w momencie, gdy dziecko przekracza 25. rok życia albo zawiera związek małżeński. Jako że ulga naliczana jest miesięcznie, można ją jednak odliczyć za miesiące wcześniejsze aż do chwili, w której utraciło się prawo do niej. Ważne jest, aby przez chociażby jeden dzień okresu rozliczeniowego roztaczać samotną opiekę nad dzieckiem. Wysokość sumy zwrotu jest uzależniona także od ilości dzieci i progresywnie wrasta wraz z każdym kolejnym dzieckiem. Pojedyncze ulgi na każde dziecko trzeba ostatecznie zsumować – wtedy poznamy faktyczną sumę, którą możemy potrącić od podatku.

rodzina

Autor: Imágenes Gratis Online
Źródło: http://www.flickr.com

Rozliczenie PIT 2016 na ulgowych zasadach nie przysługuje osobom, które przekraczają określoną kwotę dochodu rocznego. W przypadku osób wychowujących wyłącznie jedno dziecko stanowi ona 56 tysięcy dochodu rocznego. Z ulgi nie wolno również skorzystać, gdy dziecko rozpoczęło pracę opodatkowaną na zasadach ogólnych, a uzyskany z niej dochód był wyższy niż 3089 zł – nie nie liczą się tu jednak dochody uzyskane z wynajmu lub sprzedaży nieruchomości, które są objęte ryczałtem. Pełna oferta: rozliczenie pit 2016.