Czy warto zdecydować się na podatek liniowy? Co wiadomo o takiej formie rozliczenia? Czy jest warta rozpatrzenia?

Podatek liniowy, który nazywany jest również płaskim, to jedna z metod obliczania podatku, zgodnie z jaką wysokość naliczonego podatku jest proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania. Taki typ podatkowy wykorzystywany jest w obliczaniu podstawy podatku od dochodu od osób fizycznych, ale także podatku dochodowego od osób prawnych. Kwota wyrażona w procentach podatku liniowego jest stała, jest to dziewiętnaście procent dla każdego z podatników.

Co oprócz tego trzeba wiedzieć jeśli chodzi o podatek dochodowy liniowy? czytaj całość tutaj
W opisie bardziej konkretnym tego typu podatek ma polegać na wyłączeniu progresji podatkowej, co znaczy, że podniesienie stawki podatku następuje, gdy zwiększeniu ulega podstawa opodatkowania. W tym znaczeniu podatek liniowy może funkcjonować w systemie podatkowym obok tego typu zagadnień, jak kwota zmniejszająca podatek Zdobądź więcej info czy różnego rodzaju ulgi od podatku.

rozliczenia

Autor: Wilson Hui
Źródło: http://www.flickr.com

W bardziej ogólnym znaczeniu podatek liniowy to bardziej prosta forma podatku, który odprowadzany jest od wypracowanych dochodów poprzez zniesienie ulg podatkowych, a również kwoty wolnej od podatku. W tej sytuacji całość takiego podatku jest zależna od ujednoliconej stawki opodatkowania, a także wysokości dochodu, to znaczy podstawy opodatkowania. Pokazując pojęcie w taki właśnie sposób, funkcja kwoty należnego podatku od wartości uzyskanego dochodu, to funkcja liniowa, gdy rzecz jasna założymy, iż osiągnięty dochód okażę się większy od zera. Możliwość skorzystania z takiego podatku wiąże się z dopełnieniem określonych wymagań.

Wpadł Ci w oko prezentowany tekst? Jeśli tak, to sprawdź również praktyczne źródła (https://galerialucznik.pl/pl/menu/agd/agd-do-domu/odkurzacze-743.html), które mają podobne dane na publikowany tutaj temat – jeśli masz chęć, to sprawdzić kliknij tu!

Pierwsze ograniczenie jest związane ze źródłem dochodu, jaki może podlegać takiemu rodzaju opodatkowania. 


Zgodnie z istniejącymi regulacjami stawką w wysokości dziewiętnastu procent mogą zostać opodatkowane tylko dochody wypracowane z nierolniczej działalności gospodarczej. Przychody, jakie otrzymujemy z innych źródeł podlegają opodatkowaniu zgodnie z zasadami ogólnymi. Do tego, wybierając liniowy podatek dochodowy, ciekawostka podatnik nie może świadczyć na rzecz byłego pracodawcy usług tego samego rodzaju, co praca świadczona na jego rzecz na umowie o pracy w tym samym roku podatkowym. Jeśli nie do końca jest dla nas jasne powyższe zagadnienie warto poradzić się sprawdzonego księgowego. Takie osoby mogą w zrozumiały sposób przedstawić nam na czym polega poruszana kwestia, jak również wiele innych odnoszących się do kwestii podatków lub w ogóle dochodów czy finansów.